Ανακοινώσεις

Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης Ε.Ε.Σ.

Σήμερα 30/09/2016 και ώρα 13.00, αναρτούμε στον πίνακα ανακοινώσεων το από 30/09/2016 πρακτικό με τους συνημμένους πίνακες της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Για περισσότερες πληρηφορίες δείτε το συννημένο αρχείο.

 

 

Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης Ε.Ε.Σ.