Ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος ΤΕΓΕΩ μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 24/10/2017 στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης θα είναι η 1.11.2017 και η διάρκειά της 6 μήνες.

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (την αίτηση έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης και τα λοιπά έντυπα του Τμήματος μπορείτε να τα βρείτε  http://www.tg.teikal.gr/images/pr1.pdf  εδώ).

2. Αναλυτική βαθμολογία (χορηγείται από το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών)