Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης των

σπουδαστών του Τμήματος ΤΕΓΕΩ μπορούν να υποβάλλονται

έως και τις 25/09/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης θα είναι η

1.10.2018 και η διάρκειά της 6 μήνες.

 

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (την αίτηση έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης και τα

λοιπά έντυπα του Τμήματος μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση

(Επιλέξτε Σχολές τμήματα à Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων à

Γραμματεία à Έντυπα αιτήσεων της Γραμματείας)  

2.  Αναλυτική βαθμολογία (χορηγείται από το

Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών)