Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Υποτροφίες ΙΚΥ για φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή ΤΕΙ)

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠPOΠΤVXΙAKΩN ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

Αναλυτικά η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 2-5-2017