Αρχική

  

Γνωριμία με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

1

 

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΤΕΓΕΩ) δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Το νέο Τμήμα προέκυψε από συγχώνευση και μετεξέλιξη των δυο παλαιοτέρων Τμημάτων, (Φυτικής Παραγωγής & Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

 

Το Τμήμα ΤΕΓΕΩ περιλαμβάνει δυο κατευθύνσεις (Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας), στις οποίες περιλαμβάνονται αναθεωρημένα και τα αντικείμενα των καταργηθέντων Τμημάτων. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα των σπουδών τα μαθήματα είναι κοινά και στις δύο κατευθύνσεις. Από το πέμπτο (5) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση και παρακολουθούν πλέον τα εξειδικευμένα μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεξαν.