Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών

Μητρώο Φοιτητών

Το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Α) Τη χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

  • Βεβαίωση σπουδών
  • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης
  • Βεβαίωση προϋποθέσεων για έναρξη πρακτικής άσκησης
  • Πιστοποιητικού στεγαστικού επιδόματος

 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος μέσω της ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ΄΄ από τον ιστότοπο του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Ειδικά η παραλαβή της απλής βεβαίωσης Σπουδών αλλά και του πιστοποιητικού Στρατολογίας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά(εκτυπώνεται από τους ίδιους τους φοιτητές) ενώ των υπολοίπων από το Ενιαίο Μητρώο Σπουδαστών( θυρίδα, ταχυδρομικώς ή courier).

Έντυπες αιτήσεις σπουδαστών δε θα γίνονται δεκτές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα υποβάλλονται και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά μέσω e-mail !

 

Β) Τη χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

  • Πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών (έκδοσης πτυχίου)
  • Πιστοποιητικού διαγραφής
  • Αίτηση για αναστολή σπουδών

 

Η υποβολή των παραπάνω αιτημάτων θα γίνεται Αποκλειστικά με Έντυπη κατάθεση αιτήματος στο Ενιαίο Μητρώο Σπουδαστών και η παραλαβή θα γίνεται από το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών.

 

Η υποβολή των αιτημάτων σχετικά με την   χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

Αίτηση για έγκριση θέματος / παράτασης πτυχιακής εργασίας
Αίτηση για έγκριση θέσης πρακτικής άσκησης

θα γίνεται Αποκλειστικά με Έντυπη κατάθεση στη Γραμματεία στο αντίστοιχο Τμήμα όπου ανήκει ο κάθε σπουδαστής καθώς και η παραλαβή τους.

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Ενιαίο Μητρώο στεγάζεται στο νέο κτίριο στο γραφείο Δ.010 .

Οι σπουδαστές θα μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά, 12:00 - 14:00  εκτός Παρασκευής σύμφωνα με το παρακάτω: 

  - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΔΟ( ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΓ( ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ): ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλέφωνα:2721045134(ΣΤΕΓ)

                   2721045143(ΣΔΟ)
FAX: 22721045306
E-MAIL: mitroo@teikal.gr